O nama

Preduzeće "Stobex"doo Loznica je osnovano 26.09.1990 godine.O nama
Osnivač i vlasnik Preduzeća je Stojnić Dobrivoje iz Loznice.

beton, niskogradnja, betonske cevi, betonski ivičnjaci, betonska baza, ugradnja betona, proizvodnja asfaltaPreduzeće se na početku bavilo pružanjem usluga prevoza robe u drumskom saobraćaju, da bi kasnije proširilo svoju delatnost i na oblast proizvodnje separisanih granulacija i drobljenih agregata, za koje posedujemo naša kompletna postrojenja ( dve seperacije i tri drobilice od kojih su dve mobilne), usluga radova gradjevinske mehanizacije, automatizovana proizvodnja asfalta, sirovog betona, betonskih cevi i ivičnjaka u sopstvenim pogonima koje se nalaze na lokaciji Lipnički Šor na površini od oko cca 15 hektara, čime je u potpunosti zaokružen proces od proizvodnje do završnih radova u građevinarstvu.

Preduzeće u svom vlasništvu poseduje svu građevinsku mehanizaciju (valjci, bageri, utovarivači, grejderi, finišeri...), kao i veliki vozni park transportnih vozila, uključujući miksere za prevoz sirovog betona, autodizacile i sl.

Svi ovi proizvodi i transportni kapaciteti garantuju blagovremenu proizvodnju, isporuku i ugradnju elemenata uz poštovanje dogovorenih rokova u izgradnji, rekonstrukciji i održavanju:
-komunalne infrastrukture iz oblasti hidrogradnje i niskogradnje
-javnih puteva i putnih objekata,
-gradskih ulica
-javnih i privrednih saobraćajnih površina,
-skladišnih kapaciteta i pristupnih puteva
o čemu najbolje svedoče referenc liste koje preduzeće poseduje.

Sedište firme se nalazi u Loznici u ul. Kneza Miloša br. 15 u poslovnoj zgradi koja je vlasništvo "Stobex"-a Loznica. Površina upravne zgrade je cca 2.500 m2 ( osam spratova), od kojih je prvi sprat dat u zakup JP "Grad" Loznica, III sprat dat u zakup "Urboplan" Loznica, VII i VIII sprat dati u zakup Radio TV "Podrinje" Loznica, krovni deo – terase date u zakup "Telekom" Beograd i "Telenor" Beograd za postavljanje antena.

U vlasništvu Preduzeća nalaze se još i:

- Skladišni prostor za gradjevinski materijal, boksevi za ugalj, benzinska pumpa sa ceisternama zapremine 180 tona, elektronska kolska vaga do 50 tona, kancelarijski prostor, zatim kompletno opremljena radionica za održavanje vozila i gradjevinskih mašina na površini od cca 1 hektar i 25 ari.

- Parcela površine 83 ara u Staroj Pazovi, komletno uredjena sa fabrikom za proizvodnju sirovog betona i odlaganje gradjevinskog materijala, kontejneri komplet opremljeni za smeštaj i ishranu radnika, cisterna za gorivo zapremine 6.500 litara za potrebe gradjevinskih mašina na terenu.

-Zemljište u površini od 8hektara i 58 ara u katastarkoj opštini. Korenita kod Loznice, koje je u vlasništvu "Stobeksa" i na kome se nalazi kamenolom na kome smo izvršili geološka istraživanja, overili rezerve kamena u količini od 13.613.566,00 tona sa rokom eksploatacije na 35,5 godina.

- Zemljište u površini od 1 hektar i 63 ara u katastarkoj opštini Amajić kod M.Zvornika, koje je u vlasništvu "Stobeksa" i na kome se nalazi kamenolom na kome smo izvršili geološka istraživanja, overili rezerve kamena u količini od 5.000.000 tona sa rokom eksploatacije na 21 godinu.

- Zemljište u površini od cca 20 hektara, priobalje Drine, u vlasništvu, za eksploataciju peska i šljunka.