Usluge

- vršimo usluge prevoza robe vršimo usluge prevoza robe

- usluge rada građevinjskih mašina usluge rada građevinjskih mašina

- iskop zemlje iskop zemlje

- nivelaciju terena nivelaciju terena

- ugradnju betonskih cevi, PVC cevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju, behaton ploča, ivičnjaka,asvalta

- ugradnja betona na svim objektima niskogradnje i visokogradnje kao i rizle i šljunka za tampon sloj ugradnja betona na svim objektima niskogradnje i visokogradnje kao i rizle i šljunka za tampon sloj

- isporuku građevinskog materijala 

- demontaže objekata 

- vršimo izgradnju i rekonstrukciju regionalnih puteva, lokalnih puteva, ulica i svih vrsta saobraćajnih površina i parkinga