Proizvodnja

Preduzeće  Stobex doo se bavi  proizvodnjom separisanih granulacija i drobljenih agregata, za koje posedujemo naša kompletna postrojenja .

OPREMA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

Asfaltna baza: Parker Plant-kapaciteta 100th, potpuno automatizovana.
U pogonu za proizvodnju asfalta vrši se skladištenje svih komponenti asfaltne mešavine (bitumen, filer, frakcije kamenih agregata), kao i proizvodnja asfaltnih mešavina različitog sastava za potrebe raznovrsnih gradilišta. Po zahtevu kupca, isporučujemo i ugrađujemo sve vrste bitumeniziranih nosećih slojeva BNS (BNHS16, BNS22, BNS22A, BNS22SA, BNS32...) i habajućih slojeva od asfaltbetona AB ( AB8, AB11, AB11S, AB16...).

OPREMA ZA PROIZVODNJU ASFALTA

MEHANIZACIJA ZA UGRADNJU ASFALTA

- Finišeri proizvođača Vogel i Demag sa širinom ugradnje do 7m
- Sekačice, strugalice, kompresori, valjci za zbijanje asfalta.

MEHANIZACIJA ZA UGRADNJU ASFALTA

OPREMA ZA PROIZVODNJU I PRERADU KAMENIH AGREGATA

- Mokra separacija – kapacitet 100m3/h, granulacije /0-4/, /4-8/, /8-16/, /16-31,5/
- Mokra separacija – kapacitet 40m3/h, granulacije /0-4/, /4-8/, /8-16/, /16-31,5/
- Drobilica - kapaciteta 40t/h, frakcije /0-2/, /2-4/, /4-8/, /8-11/, /11-16/,
- Mobilna drobilica – kapaciteta 100t/h
U pogonu separacije obezbeđuje se drobljenje i separisanje kamenih agregata za beton i asfalt.
Granulacija /0-4/                                      Separisana mešavina /1,2,3,4/
Granulacija /4-8/                                      Separisana mešavina /1,2,3,/
Granulacija /8-16/                                    Iber lauf - čist                       
Granulacija /16-31,5/                               Iber lauf -  drinski             
Mleveni agregat /0-2/                               Zemlja
Mleveni agregat /2-4/                               Pesak dunavac
Mleveni agregat /4-8/                               Prirodni pesak
Mleveni agregat /8-11/                             Prirodni šljunak
Mleveni agregat /8-16/                             Sejani Šljunak                         
Drobljeni agregat /0-31,5/                                                     
Drobljeni agregat /0-60/  
 

OPREMA ZA PROIZVODNJU I PRERADU KAMENIH AGREGATAOPREMA ZA PROIZVODNJU I PRERADU KAMENIH AGREGATA

OPREMA ZA PROIZVODNJU BETONA

Betonska baza kapaciteta 100t/h, potpuno automatizovana.
U pogonu betonske baze vrši se deponovanje agregata i cementa kao i spravljanje cementnih betonskih mešavina različitih marki.
Vrste betona:
-Beton MB  10                                                           -Beton MB 30
-Beton MB  15                                                           -Beton MB 30s
-Beton MB  20                                                           -Beton MB 30p (sa 4 frakcije)
-Beton MB  20s                                                          -Beton MB 30p (sa 3 frakcije)
-Beton MB  25                                                           -Beton MB 35
-Beton MB  25s                                                          -Beton MB 40
-Beton MB  25p (sa 4 frakcije)                                     -Betonska košuljica 1:3
-Beton MB  25p (sa 3 frakcije)

MEHANIZACUJA ZA TRANSPORT BETONA

- Mikseri betona
- Beton pumpa sa ispumpavanjem betona do visine od 32m
 

MEHANIZACUJA ZA TRANSPORT BETONAMEHANIZACUJA ZA TRANSPORT BETONAMEHANIZACUJA ZA TRANSPORT BETONA

OPREMA ZA PROIZVODNJU BETONSKIH CEVI I BETONSKE GALANTERIJE

Pogon za proizvodnju armiranih i nearmiranih betonskih cevi prečnika od Ø800 do Ø1500 i betonskih konusa, potpuno je automatizovan. Cevi i konusi se proizvode na mašini tipa BAUMGARTNER od betona MB40.  Unutrašnje površine cevi su glatke tako da garantuju zahtevani koeficijent hrapavosti. Proizvodnja cevi je pod kontrolom Instituta IMS A.D. Beograd. Betonske vibropresovane cevi se koriste za razne kanalizacione sisteme, kao i za druge namene. Uz dodatak specijalnih aditiva ili premazom unutrašnje strane cevi se mogu primeniti i za odvod agresivnih voda.
Proizvodnja betonskih cevi:
Ø800/1000/9
Ø800/500/9
Ø1000/1000/12
Ø1000/500/12
Ø1200/500/9
Ø1500/500/9
Završni prsten konus Ø1000/600/600S/12
Betonski ivičnjaci 18/24/50 i 18/18/50 proizvode se od betona MB40
Betonski elementi za šaht.

OPREMA ZA PROIZVODNJU BETONSKIH CEVI I BETONSKE GALANTERIJE