Prodaja

MATERIJALI ZA BETON:
-GRANULACIJA 0-4mm
-GRANULACIJA 4-8mm
-GRANULACIJA 8-16mm
-GRANULACIJA 16-32mm

MLEVENI AGREGATI ZA ASFALT:
-MLEVENI AGREGAT (0-2mm)
-MLEVENI AGREGAT (4-8mm)
-MLEVENI AGREGAT (8-11mm)
-MLEVENI AGREGAT (8-16mm)
-MLEVENI AGREGAT (16-22mm)

DROBLJENI AGREGATI ZA IZRADU TAMON SLOJEVA I NASIPANJA:
-DROBLJENI AGREGAT (0-31mm)
-DROBLJENI AGREGAT (31-63mm)

- VRŠIMO I USLUGU PREVOZA MATERIJALA
- Za sve materijale iz ponude posedujemo važeće ateste IMS instituta iz Beograda.

Sedište firme se nalazi u Loznici u ul.Drinska bb gde je stovarište, a uprava je u Loznici ul. Kneza Miloša br. 15 u poslovnoj zgradi koja je vlasništvo "Stobex"-a Loznica.