Galerija

Separacija za proizvodnju agregata za beton od 0 - 4 , od 4 - 8 , od 8 - 15 i od 15 - 32
Deo mehanizacije: kamioni i građevinske mašine
Mobilna drobilica za kamen proizvodnja 150 tona na sat
Betonska baza kapacitet 60 kubika na sat
Pumpa za beton "Puc majster" 32 m
Fabrika za proizvodnju betonskih cevi ⌀ 800, 1000, 1200 i 1500 i konusa
Automehaničarska radionica sa magacinima, površine 1.100 kvadrata
Drobilično postrojenje proizvodi frakcije od 0 - 2 , od 2 - 4 , od 4 - 8, od 8 - 11 i od 8 - 16 . Frakcije za asfalt.
Interna pumpa 130 tona i bravarska radionica
Deo kiper kamiona
Prodajno odelenje i menza za radnike površine 120 kvadrata
Deo mehanizacije
Asfaltna baza 100 tona na sat
Upravna zgrada 2800 kvadrata